Bestyrelsen i Herslev Vandværk 2017

Navn
Adresse
Telefon
Mail
Funktion
Valgt til
Tore Jørgensen
Kattingevej 8
46401807 tj@herslevbryghus.dk Formand 2019
Kirsten Bank
Herslev Bygade 17 46401929 kbank@lillenedergaard.dk Kasserer 2019
Christian la Cour Kildevang 4 20293675 cicero2c@gmail.com Sekretær 2019
Niels Wolff Kildevang 2 46402165 info@klima-ulven.dk Tekniker 2020
Bo Sommerlund
Toftevej 12
86262004 / 28592004 bo@herslev.dk
WebAmatør 2020


Mail sendt til vand@herslev.dk videresendes til alle bestyrelsesmedlemmer.