Bestyrelsen i Herslev Vandværk 2020

Navn
Adresse
Telefon
Mail
Funktion
Valgt til
Tore Jørgensen
Kattingevej 8
46401807 tj@herslevbryghus.dk Medlem
2021
Kirsten Bank
Herslev Bygade 17 46401929 kbank@lillenedergaard.dk Kasserer 2021
Christian la Cour Kildevang 4 20293675 cicero2c@gmail.com Sekretær 2021
Hugo Marqvorsen Kattingevej 11 20684436 hugo.marqvorsen@gmail.com Formand
2022
Ture Malthe Møller Bognæsvej 15
61270065
ture1309@gmail.com
Medlem
2022
Marianne Gregersen
Herslev Bygade 2
26162494
gregersengregersen@gmail.com
1.Suppleant
2021
Bo Sommerlund
Toftevej 12
86262004 / 28592004 bo@herslev.dk 2.Suppleant
2021


Mail sendt til vand@herslev.dk videresendes til alle bestyrelsesmedlemmer og suppelanter.