Generalforsamlingen 2021

Generalforsamlingen skulle have været afholdt i februar men det går jo ikke. Regnskabet er udarbejdet og det er lagt på vandværkets webside,  vand.herslev.dk, under referater. Andelshavere som ikke bruger internettet kan få udleveret et printet eksemplar af regnskabet ved henvendelse til bestyrelsen.

Valg af bestyrelse, suppleanter mm kan vi altså ikke foretage men indtil videre regner vi med at
alt fortsætter som hidtil.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Herslev Vandværk