Havevanding med haveslange forbudt!


Vandværket er nu så presset, at vi ser os nødsaget til at anvende

§10 Indskrænkninger i vandleverancen

Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet.

Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand i følge § 7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand.


Vi mener dog indtil videre, at vanding med vandkande er accep­tabelt idet vi satser på, at den naturlige dovenskab sætter en grænse for forbruget.

Gebyret for overtrædelse af forbuddet er 500 kr.


Med venlig hilsen

Vandværket