2022.03.01 07:09:00

Der foreligger nu et referat af generalforsamlingen. Det kan hentes fra vandværkets hjemmeside:
http://vand.herslev.dk
under punktet Referater. Eller direkte på adressen
http://vand.herslev.dk/vand/Referat_Generalforsamling_2022.pdf

Herslev vandværk