Generalforsamling

På generalforsamlingen d. 12.feb. blev resultatet af valget af bestyrelsesmedlemmer at den eksisterende bestyrelse fortsætter, dog med Bo Sommerlund som formand.

Der var tilslutning til at ændre vandværket fra et IS =
interessentskab til et A.M.B.A = andelsselskab med begrænset ansvar.
Der vil inden længe blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling hvor beslutningen skal bekræftes.