Generalforsamling 2020
På generalforsamlingen besluttede man at det er forbudt at bruge vand fra vandværket til havevanding med brug af slange i perioden fra 1. maj til 31.august.
Det indebærer, at man godt må fylde en vandkande ved vandhanen og bære det til de tørstende planter.
Det betyder også, at man godt må vande have ved brug af slange såfremt man bruger opsamlet regnvand.
Så blev der også sammensat en ny bestyrelse.

Nyt fra Vandværket  4.jan. 2020
I dag manglede der vand om eftermiddagen.
Niels og jeg var på vandværket hvor i konstaterede at lagertanken var tom.
Vi slukkede for udpumpningen (hvorved vandet ikke blev presset ud men kun løb af sig selv) og efter nogen tid kom der igen vand i tanken.
Vi troede en overgang at der var et brud på vandledningen, men her til aften er udpumpningen helt normal. Det tyder på, at en eller flere har haft er overvældende vandforbrug ved middagstid.

Husk vi har generalforsamling 6. februar, og der bliver husomdelt indkaldelse i god tid inden.

Lidt teknik: Vandværkets lagertank er på 4 m3 og produktionskapaciteten er på 3.6 m3/tim.
Hvis der udpumpes mere end 3.6 m3/tim falder vandstanden i tanken og ved langvarigt stort forbrug kan tanken blive tømt. Når det sker falder vandtrykket og dem, der bor i de højest beliggende huse får ikke vand. Lavere beliggende huse kan være heldige at have lidt vand fordi der hele tiden produceres vand, men ikke nok til at trykket kan opretholdes.


Søndag 4. aug.2019
Her til morgen var det intet vand. Årsagen var en defekt ventil der ikke havde skiftet om fra nattens filterskylninger til vandproduktion. Det blev klaret med et manuelt indgreb, og vandet er nu - kl. 8:46 - på vej.

1.juli 2019

Der er lokaliseret et brud i området ved Kattingevej 8-10 hvilket betyder at nogle få huse i området ikke har vand.  Resten af byen har vand. Der er iværksat sporing af fejlen, som selvfølgelig skal rettes. Muligvis bliver det nødvendigt at lukke mens reparationen udføres men ellers kan resten af byen regne at være forsynet med vand.
Bestyrelsen


30.juni 2019
Vi har et problem: Der forsvinder vand, og vi aner ikke hvor det bliver af.
Vi pumper masser af vand op ad jorden fra vores to boringer, men udpumpningen
overstiger oppumpningen. Det kunne tyde på at der er et brud et sted, og vi har
været rundt og kigget efter våde pletter på jorden men intet fundet.
Der kunne også være sket det, at nogen har brugt meget vand til f.eks. havevanding
så tanken bliver tømt. Hvis vandhanerne så ikke bliver lukket vil der fortsat forsvinde
så meget vand at vi ikke kan opretholde trykket. Så tjek dine vandhaner og kig gerne
efter på din ejendom om noget tyder på et brud (vand på jorden).
Vi får assistance i morgen tidlig, men regn ikke med normal vandforsyning lige med det
samme og i hvert fald ikke før engang i morgen  (med mindre nogen finder ud af at
de har glemt at lukke nogle vandhaner).

Det er meget beklageligt, men vi kan ikke gøre det bedre.
Vandværksbestyrelsen.


24. maj 2019
Der blev ikke fundet Chlorothalonil-amidsulfonsyre i vores vand !

13. maj 2019 

Vandværket har i dag fået udtaget vandprøver, som vil blive testet for det
seneste stof, landbruget har beriget os med, nemlig Chlorothalonil-amidsulfonsyre.
Resultatet kan forventes om ca. 3 uger.

29. marts:

På den ekstraordinære generalforsamling i går blev den tidligere beslutning om ændringen
 
IS → A.M.B.A. (men vedtaget med for lille fremmøde) bekræftet.
De nye vedtægter
ligger på nettet under punktet 'Regler'

11. marts:

Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling d. 28.marts kl. 20:00 i bryghuset.
Dagsorden:

0. Valg af dirigent
1. Afstemning om ændringen: IS → A.M.B.A.
2. Valg af en ekstra suppleant til bestyrelsen
4. Evt.

Generalforsamling

På generalforsamlingen d. 12.feb. blev resultatet af valget af bestyrelsesmedlemmer at den eksisterende bestyrelse fortsætter, dog med Bo Sommerlund som formand.

Der var tilslutning til at ændre vandværket fra et IS =
interessentskab til et A.M.B.A = andelsselskab med begrænset ansvar.
Der vil inden længe blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling hvor beslutningen skal bekræftes.

22.feb.

Hermed en beretning fra virkeligheden:
I den nordøstlige udkant af Roskilde Kommune ligger der en lille landsby ved navn Kirkerup.
Her havde man indtil for få år siden sit eget vandværk, men der var utilfredshed med vandværket, og man ønskede at fors skulle overtage vandforsyningen.
Det var fors villig til, forudsat forskellige krav blev opfyldt, herunder et nyt ledningsnet.

Det betød, at der fra hver vandinstallation skulle indbetales 30.000 kr.

Bare til orientering fra dit vandværk.