24. maj 2019
Der blev ikke fundet Chlorothalonil-amidsulfonsyre i vores vand !

13. maj 2019 

Vandværket har i dag fået udtaget vandprøver, som vil blive testet for det
seneste stof, landbruget har beriget os med, nemlig Chlorothalonil-amidsulfonsyre.
Resultatet kan forventes om ca. 3 uger.

29. marts:

På den ekstraordinære generalforsamling i går blev den tidligere beslutning om ændringen
 
IS → A.M.B.A. (men vedtaget med for lille fremmøde) bekræftet.
De nye vedtægter
ligger på nettet under punktet 'Regler'

11. marts:

Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling d. 28.marts kl. 20:00 i bryghuset.
Dagsorden:

0. Valg af dirigent
1. Afstemning om ændringen: IS → A.M.B.A.
2. Valg af en ekstra suppleant til bestyrelsen
4. Evt.

Generalforsamling

På generalforsamlingen d. 12.feb. blev resultatet af valget af bestyrelsesmedlemmer at den eksisterende bestyrelse fortsætter, dog med Bo Sommerlund som formand.

Der var tilslutning til at ændre vandværket fra et IS =
interessentskab til et A.M.B.A = andelsselskab med begrænset ansvar.
Der vil inden længe blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling hvor beslutningen skal bekræftes.

22.feb.

Hermed en beretning fra virkeligheden:
I den nordøstlige udkant af Roskilde Kommune ligger der en lille landsby ved navn Kirkerup.
Her havde man indtil for få år siden sit eget vandværk, men der var utilfredshed med vandværket, og man ønskede at fors skulle overtage vandforsyningen.
Det var fors villig til, forudsat forskellige krav blev opfyldt, herunder et nyt ledningsnet.

Det betød, at der fra hver vandinstallation skulle indbetales 30.000 kr.

Bare til orientering fra dit vandværk.