Vandanalyse

Skala
      for vand hårdhed

De fleste, der interesserer sig for vandkvalitet, tænker først og fremmest på vandets hårdhed. Hvad det angår ligger vandværkets vand i midten med en hårdhed på 11. Geus - Geologiske Undersøgelser - betegner dette som "middelhårdt" .

Hvad angår ph værdien så ligger den på  7,6
Ønsker du flere oplysninger om vandet kan du hente oplysninger fra  analyserapporterne og fra data hentet ud af Geus database:


Brønd nummer 1

Brønd nummer 2

eller 'Tjek din vandkvalitet'


Analyserapporter:

1.okt.2012
Prøver af råvand fra de to boringer:
19.feb.2013  brønd 1991047
19.feb.2013  brønd 1991053

17.04.2013
17.jun.2013
11.sep.2013
28.okt.2013
25.mar.2015
9.okt.2015
17.feb.2016
26.okt.2016

17.mar.2017
18.okt.2017

Prøver af råvand fra de to boringer - analysepris: kr. 27692.33:
4.jan.2018  boring 1047    Reanalyse for Desphenyl-Chloridazon
4.jan.2018  boring 1053    Reanalyse for Desphenyl-Chloridazon
29.nov.2018 Taphane vandprøve, Toftevej 12
19.dec.2018 Taphane vandprøve Herslev Strandvej 2A - forhøjet kimtal
9.jan.2019 Taphane vandprøve, Toftevej 12 - OK
9.jan.2019 Taphane vandprøve, Bognæsvej 20 - OK

Vandprøver taget 4.april 2019 -
alle resultater overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek. nr. 1068 af 23. august 2018
Toftevej 12 uden flush
Toftevej 12 efter flush
Vandværket efter flush

Maj 2019:
Analyse for Chlorothalonilamidsulfonsyre.  Der blev ikke fundet noget.

Oktober 2019
3.okt. Drikkevand Bognæsvej 20 : Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 524 af 1. maj 2019.

20.jun.2020 Afgang fra vandværket.
8.jan.2021 Afgang fra vandværket

7.apr.2021 Herslev Strandvej A
7.apr.2021 Herslev Strandvej AB

7.jul.2021  Afgang fra vandværk

13.sep.2021 Analyse af vandprøver fra Bognæsvej 20  før og efter udskylning.