Vandanalyse

Skala
      for vand hårdhed

De fleste, der interesserer sig for vandkvalitet, tænker først og fremmest på vandets hårdhed. Hvad det angår ligger vandværkets vand i midten med en hårdhed på 11. Geus - Geologiske Undersøgelser - betegner dette som "middelhårdt" .

Hvad angår ph værdien så ligger den på  7,6
Ønsker du flere oplysninger om vandet kan du hente oplysninger fra  analyserapporterne og fra data hentet ud af Geus database:

Brønd nummer 1

Brønd nummer 2

eller 'Tjek din vandkvalitet'


Analyserapporter:

1.okt.2012
Prøver af råvand fra de to boringer:
19.feb.2013  brønd 1991047
19.feb.2013  brønd 1991053

17.04.2013
17.jun.2013
11.sep.2013
28.okt.2013
25.mar.2015
9.okt.2015
17.feb.2016
26.okt.2016

17.mar.2017
18.okt.2017

Prøver af råvand fra de to boringer - analysepris: kr. 27692.33:
4.jan.2018  boring 1047    Reanalyse for Desphenyl-Chloridazon
4.jan.2018  boring 1053    Reanalyse for Desphenyl-Chloridazon
29.dec.2018 Taphane vandprøve, Toftevej 12