Bestyrelsen i Herslev Vandværk 2024-2025

Navn
Adresse
Telefon
Mail
Funktion
Valgt til
Marianne Gregersen
Herslev Bygade 2
26162494
gregersengregersen[]gmail.com Medlem
2026
Tore Jørgensen
Kattingevej 8
21817321
tj[]herslevbryghus.dk Suppleant
2025
Villy Skov
Mosevang 4
26200103 villy.skov[]gmai.com Medlem
2025
Christian la Cour Kildevang 4 20293675 cicero2c[]gmail.com Formand 2025
Julie Duus
Toftevej 5


Suppleant
2025
Marianne Miller

46163330
mariannemiller[]gmail.com Kasserer
2025
Jacob Stein
Bognæsvej 2
61311515
stein[]c.dk
Sekretær
2026


Mail sendt til vand[]herslev.dk videresendes til alle bestyrelsesmedlemmer og suppelanter.

Bemærk:   I alle mailadresser skal symbolet [] erstattes med symbolet @.
Symbolet [] er anvendt fordi der i cyberspace findes personer, der "høster" mailadresser, og det gør de ved at opsøge tekster af formen  her@ogder.xx