Indberetning

Vandværket skal hvert år til kommunen indsende en opgørelse hvor der bliver redegjort for forskellige forhold.
De væsentligste oplysninger i denne opgørelse vedrører hvor meget vand vandværket har pumpet op af jorden, brugt til filterskylning samt den udpumpede mængde til forbrugerne. Nedenfor findes link til de seneste indberetninger.

Det er pudsigt at vi (ifølge de aflæste målere) har udpumpet mere vand til forbrugerne end vi har pumpet op af jorden. (Vi "strækker vandet"). Forklaringen er, at målere er behæftet med målerfejl, og den måler der måler den oppumpede mængde er en mekanisk og ret gammel måler; den måler der måler den udpumpede mængde er en elektronisk måler, der ikke blot måler den udpumpede mængde ( m3 ) men også flowet - altså hvor meget der til hver en tid løber gennem måleren ( m3/timen ). Den elektroniske er nok mere nøjagtig end den mekaniske.

Måleusikkerheden viser sig også ved sammenligning af hvad vandværkets målere viser og hvad forbrugernes målere viser.

Indberetninger til Lejre Kommune:
2017
      Sum af forbrugernes måleangivelser 14760
2018
      Sum af forbrugernes måleangivelser  13797
2019     
Aflæsningerne er endnu ikke tilgængelige