Vandanalyse

Skala
      for vand hårdhed

De fleste, der interesserer sig for vandkvalitet, tænker først og fremmest på vandets hårdhed. Hvad det angår ligger vandværkets vand i midten med en hårdhed på 11.
Geus - Geologiske Undersøgelser - betegner dette som "middelhårdt" .

Hvad angår ph værdien så ligger den på  7,6
Ønsker du flere oplysninger om vandet kan du hente oplysninger fra  analyserapporterne og fra data hentet ud af Geus database:


Brønd nummer 1

Brønd nummer 2

eller 'Tjek din vandkvalitet'


Analyserapporter:

1.okt.2012
Prøver af råvand fra de to boringer:
19.feb.2013  brønd 1991047
19.feb.2013  brønd 1991053

17.04.2013
17.jun.2013
11.sep.2013
28.okt.2013
25.mar.2015
9.okt.2015
17.feb.2016
26.okt.2016

17.mar.2017
18.okt.2017

Prøver af råvand fra de to boringer - analysepris: kr. 27692.33:
4.jan.2018  boring 1047    Reanalyse for Desphenyl-Chloridazon
4.jan.2018  boring 1053    Reanalyse for Desphenyl-Chloridazon
29.nov.2018 Taphane vandprøve, Toftevej 12
19.dec.2018 Taphane vandprøve Herslev Strandvej 2A - forhøjet kimtal
9.jan.2019 Taphane vandprøve, Toftevej 12 - OK
9.jan.2019 Taphane vandprøve, Bognæsvej 20 - OK

Vandprøver taget 4.april 2019 -
alle resultater overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek. nr. 1068 af 23. august 2018
Toftevej 12 uden flush
Toftevej 12 efter flush
Vandværket efter flush

Maj 2019:
Analyse for Chlorothalonilamidsulfonsyre.  Der blev ikke fundet noget.

Oktober 2019
3.okt. Drikkevand Bognæsvej 20 : Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 524 af 1. maj 2019.

20.jun.2020 Afgang fra vandværket.
8.jan.2021 Afgang fra vandværket

7.apr.2021 Herslev Strandvej A
7.apr.2021 Herslev Strandvej AB

7.jul.2021  Afgang fra vandværk

13.sep.2021 Analyse af vandprøver fra Bognæsvej 20  før og efter udskylning.
13.dec.2021 Driftskontrol

21. september 2022 blev der taget vandprøver fra køkkenhanen på Toftevej 12. Resultatet af analysen af disse pøver er beskrevet på siderne
https://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=104681
 og
https://data.geus.dk/JupiterWWW/vandanalyse.jsp?anlaegid=104681&proeveid=2061354
Resume: Der er ikke anledning til bemærkninger.

23. marts 2023  A+B parametre uden skyl
23. marts 2023  A+B parametre med skyl
26. juni 2023 Afgang fra værk